Oferta

Zakres usług kancelarii:

 

Prawo karne

Normuje kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Kancelaria reprezentuje przed sądami osoby podejrzane, oskarżone, skazane oraz osoby pokrzywdzonych. Zapewniamy doradztwo i pomoc na każdym etapie postępowania karnego, zgłaszamy wnioski dowodowe i bierzemy udział w procesie.

Prawo cywilne

Prawo cywilne ustala stosunki między podmiotami prawa prywatnego: osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, którym nadano zdolność prawną. Prawo to reguluje również sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów. Obejmuje prawo pracy, prawo własności intelektualnej i prawo handlowe.

Prawo pracy

Prawo pracy obejmuje reprezentowanie pracowników przed pracodawcami oraz pracodawców przed Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a także organami administracyjnymi. Kancelaria pomaga w tworzeniu regulaminów i umów oraz rozwiązywaniu problemów z udziałem związków zawodowych. Zadaniem kancelarii jest również sporządzanie aktów i dokumentów z zakresu prawa pracy.

Prawo gospodarcze

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w założeniu firmy bądź w przekształceniu profilu działalności (przekształcenia spółek). Zadaniem kancelarii jest zabezpieczenie umów i wierzytelności firmy, sporządzanie regulaminów, tworzenie, regulowanie i negocjowanie umów oraz windykacja długów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Prawo administracyjne

Gałąź prawa, która obejmuje regulację sytuacji prawnej podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych.

Odszkodowania

Prawo określa zasady wypłacania świadczeń należnych poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tę szkodę wyrządził (osoby fizycznej, prawnej, Skarbu Państwa). Odszkodowanie to część odpowiedzialności, którą strona krzywdząca musi ponieść.

Prawo zamówień publicznych

Obejmuje rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Reguluje zasady udzielani i ogłaszania zamówień publicznych. Określa zasady wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przeprowadzania konkursów i przetargów. Prawo to stoi na straży uczciwej konkurencji.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne normuje stosunki prawne majątkowe i niemajątkowe zachodzące pomiędzy członkami rodziny. Dotyczy jej istnienia i funkcjonowania rodziny, a także stosunków wewnątrz rodziny oraz z osobami trzecimi. Prawo to dotyczy adopcji, władzy rodzicielskiej, alimentów oraz stosunków w małżeństwie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.